BSPW Bedrijven

A & S Advocaten
Agri Information Partners B.V.
Agro BTC Wageningen
Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Bactoforce Benelux B.V.
Biopartner Center Wageningen
CB&V
Check-Points
Communicatiebureau de Lynx
Contined B.V.
CTA
Delphy
Dyadic Nederland B.V.
Dr. Van Haeringen Laboratorium
Genencor International B.V.
Genetwister Technologies B.V.
Greenvalley International B.V.
Keygene N.V.
LTO Bedrijven
LTO Ledenvoordeel
Meteo Consult B.V.
Mercadero
Nederlands Bakkerij Centrum
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
Noldus Information Technology
Q-Point B.V.
Q-ray B.V.
Rhizosphere Research Products B.V.
SarVision B.V.
Schuurman & de Leeuw accountants
SHR Hout Research
Sobit B.V.
St. Food Valley
TDI Groep
TenBA B.V.
Ter Zake Excel
Top Institute Food and Nutrition
Zetadec B.V.

Ondernemersvereniging Business en Science Park Wageningen

Oprichting vereniging
De "Ondernemersvereniging Agrobusiness- en Sciencepark" is op 13 december 2005 opgericht tijdens een bijeenkomst van vier gebruikers van het park: J. Gielen, L. Zwinkels, W. van Haeringen, en P.H.N. van Spanje.

Doel vereniging
Het primaire doel van de vereniging is de behartiging van de belangen van de bedrijven op het Business- en Sciencepark. De belangrijkste doelen zijn daarbij om te zorgen voor een gezamenlijk gezicht van beide parken naar buiten, zoals het verzorgen van bewegwijzering buiten en binnen het park, het parkmanagement en daarnaast het bevorderen van de onderlinge contacten. Mogelijk komen in een latere fase nog andere zaken aan de orde, zoals het gezamenlijk inkopen van diensten en producten, zoals afval, beveiliging en groenonderhoud.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is sinds 22 juni 2010 als volgt samengesteld:
- J. Gielen, voorzitter
- L. Zwinkels, penningmeester
- P.H.N. van Spanje, algemeen bestuurslid

Lunchbijeenkomsten
De ondernemersvereniging organiseert elk kwartaal een lunchbijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij een van de bedrijven op het park en daar worden bedrijfspresentaties gegeven en nieuws uitgewisseld.

Het bijwonen is mogelijk voor leden en gebruikers en eigenaren van de parken.

De opgave kan geschieden via het bijeenkomstenformulier.

Relatie met Belangenvereniging Agro-businesspark
Van de sinds 1991 bestaande "Belangenvereniging Agrobusinesspark" zijn alle eigenaren van Agro Businesspark verplicht lid. Deze belangenvereniging heeft sindsdien weinig activiteiten ontplooid. De Ondernemersvereniging staat geheel los van de Belangenvereniging omdat het ook een ruimer doel heeft over twee parken en niet alleen de eigenaren, maar de gebruikers lid kunnen zijn.

Binding leden
In de praktijk blijkt het verplicht binden van leden, bijvoorbeeld van gebruikers van de parken, lastig. Juridisch is het ook niet afdwingbaar. Verder kent de huidige belangenvereniging Agro-businesspark wel een verplicht lidmaatschap en het Science-park niet. De ondernemersvereniging kent geen verplicht lidmaatschap. Als uitgangspunt geldt dat de vereniging zich moet bewijzen door een meerwaarde te geven voor de leden. Niet-leden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking om vermeld te worden op de borden van de parken en de vermelding op een eventuele website.

Contributie
De contributie bedraagt: €35,- per jaar.

Statuten
Op 19 juli 2006 zijn ten overstaan van Notaris Hoek de statuten van de ondernemersvereniging verleden.

Gezamenlijke naam
Het bestuur heeft de gezamenlijke parken als naam gegeven "Business- en Sciencepark Wageningen".

De gemeente
De gemeente heeft aangegeven enthousiast te zijn over het initiatief om de ondernemersvereniging op te richten. De gemeente ondersteunt de ondernemersvereniging en regelmatig vindt overleg plaats. 

copyright 2018 Designed by Q-ray