Algemene Ledenvergadering 27 januari 2021

Op woensdag 27 januari 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Ondernemersvereniging BSPW plaats om 16.00 uur via Zoom.

De agenda:

    • Advies kascommissie over het verlenen van decharge van de bestuursleden voor de jaarrekeing 2019
    • Aftreden van de bestuursleden Piet-hein van Spanje (A&S Advocaten) en Leo Zwinkels (Keygene)
    • Toetreden van nieuwe bestuursleden Mirjam Kortekaas (NBC), Alexander Weggeman (Noldus) en Jan Bus (Attentus Verzuim)
    • Instemmen met de oprichting van de Zonnepark BSPW B.V.
    • Verzoek deelname werkgroep uitvoering Ontwikkelingsplan BSPW

Als lid kun je je aanmelden via info@bspw.nl. Je ontvangt dan de link voor deelname.

Nog geen lid ? Voor € 40 wordt je lid en kun je de ALV bijwonen. Aanmelden kan via info@bspw.nl