Business & Science Bridge geplaatst

Op 21 mei is de Business & Science Bridge geplaatst. Deze wandelbrug is de verbinding tussen het Agrobusinesspark en Nieuwe Kanaal en maakt onderdeel uit van de grote herinrichting van het BSPW.

Aan de zijde van het Nieuwe Kanaal is de fietsenstalling van het Biopartnercenter verplaatst zodat daar deze week een voetpad kan worden geplaatst

In september wordt de brug en de herinrichting geopend tijdens een mooi evenement. Binnenkort meer info op deze site.

       

Mobiliteitsscan voor je bedrijf ?

Mobiliteit is een essentieel onderdeel binnen bedrijven. De Regio Foodvalley wil bedrijven helpen met mobiliteitsvraagstukken. Hieronder het aanbod van Pieter Keeris namens de Regio Foodvalley

Werk maken van mobiliteit met gratis tool en advies
Aan de slag met het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie? Ik help je graag op weg. Wil je bijvoorbeeld meer weten over het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit en wat dat betekent voor jouw organisatie?

Of wil je aan de slag met de gratis Mobiliteitsscan voor meer inzicht in het fietspotentieel van je medewerkers? De WUR heeft deze gratis scan al vaker ingevuld, wie volgt?

Neem contact met me op. Dan kijken we samen welke stappen jouw organisatie kan zetten. Hier zijn geen kosten voor je aan verbonden.

Ik ben te bereiken via e-mailadres pieter.keeris@vision-share.nl of telefoonnummer: 06 1500 6728.

 

Fietsonderhoud op het BSPW

Fietsmonteur op Business Science Park Wageningen

Op 7 december 2023 was op ons bedrijventerrein in het kader van de actiemaand van de Regio Foodvalley in samenwerking met Love tor Ride en het BSPW Parkmanagement een fietsmonteur aanwezig waar fietsers gratis hun fiets konden laten controleren. De monteur gaf advies over hoe de fiets weer helemaal rijklaar gemaakt kan worden en er konden kleine reparaties worden uitgevoerd (tegen betaling). Ook wethouder Erik Jan Bijlveld kwam nog even langs met zijn fiets, zie foto

Ongeveer 20 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

     

 

 

 

Energiecoach Ellenus Venema

Het BSPW is een van de zeven REB pilotprojecten van de Regio Foodvalley. Energiecoach Ellenus Venema heeft de opdracht om de energie mogelijkheden voor bedrijven op het BSPW te onderzoeken.

Ellenus Venema heeft al meerdere gesprekken gevoerd met bedrijven op het BSPW en is bereikbaar onder 06 19998266 en ellenuslafosse@gmail.com

De bedoeling is om medio april 2024 een aantal doelstellingen te hebben gehaald. Deze doelstellingen zijn:

 • Van de op het BSPW aanwezige gebouwen zullen minimaal 10 gebouwen een energieadvies hebben gekregen.
 • Alle bedrijven met een oppervlakte van meer dan 100 m2 zijn op de hoogte van de benodigde Energielabel A en de 15 eigenaren van de betreffende gebouwen worden op de hoogte gebracht en samen met hen wordt een plan van aanpak opgesteld om uiterlijk 1-1-2030 in bezit te zijn van Energielabel A.
 • De middel en grootverbruikers op het bedrijventerrein moeten met uiterlijk 2 maanden dat wil zeggen per 1-12-2023 voldaan hebben aan de informatieplicht in het kader van de energiebesparingsplicht (EML). Dit is een wettelijke vereiste.
 • Bij minimaal 10 van de op het BSPW gevestigde bedrijven is een energieprofiel aanwezig. De gemeente Wageningen heeft daarvoor een Energieadviseur aangesteld.
 • Minimaal 20% toename van opwek duurzame energie op het BSPW. Hierbij denken wij aan het verder brengen van het initiatief om een zonnepark naast het BSPW te realiseren, op de nog geschikte daken zonnepanelen aan te brengen, het realiseren van zonnecarports op de parkeerterreinen.
 • Minimaal 10 bedrijven op het BSPW hebben de intentieverklaring om te komen tot een Energiehub BSPW getekend. Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af.

Herinrichting BSPW in uitvoering

 

Herinrichting van het Business & Science Park

De herinrichting van het middengebied van het BSPW via het bedrijf Loohorst Landscaping met de directievoering door De Slijpkruik vordert gestaag. De heggen en hekjes zijn verwijderd, de inritten zijn opnieuw betegeld en  momenteel worden de wandelpaden aangelegd.  Ook is het eerste sporttoestel geplaatst, de overige toestellen worden volgende week geplaatst. Zie foto’s.

Door de slechte weersomstandigheden zal de uitvoering doorlopen tot begin 2024. Helaas is niet alles helemaal goed gegaan, er zijn glasvezelkabels geraakt en een aantal inritten moeten opnieuw worden gelegd.

De wandelbrug tussen het Agrobusinesspark en Nieuwe Kanaal wordt naar verwachting in april 2024 gerealiseerd.

Al met al zijn we zeer tevreden over de voortgang en zijn we ervan overtuigd dat we begin 2024 een businesspark hebben dat toekomstbestendig is, meer mogelijkheden biedt voor de bestaande bedrijven en medewerkers  en klaar is voor nieuwe bedrijven.

     

   

 

ISK school start op het BSPW

Zoals waarschijnlijk al bekend wordt de Internationale Schakel Klas (ISK) van het Pantarijn voor een jaar gevestigd in het voormalige bedrijfsgebouw van Meteoconsult, ABP 99-101.  Ongeveer 200 studenten in de leeftijd van 12 – 18 jaar zullen vanaf maandag 28 augustus beginnen aan hun schooljaar.

Op  vrijdag 22 september aanstaande is er van 12.30 tot 14 uur de mogelijkheid om kennis te maken in het gebouw. Er zal dan ook een lunch worden verzorgd door de studenten.

Meer informatie:

  • Vanaf 28 augustus starten de 200 leerlingen
  • Lestijden:
   • Start 10 uur – 11 uur les
   • 11.00 – 11.15 pauze
   • 11.15 – 13.15 les
   • 13.15 – 13.45 pauze
   • 13.45 – 15.45 les, 15.45 einde
  •  Er zijn ’s ochtends voor de ontvangst van de studenten een jeugdwerker en onderwijsassistenten aanwezig. Er is ook een conciërge aanwezig. Auto’s zullen parkeren op de parkeerplaats.
  • ISK zal een kennismakingslunch organiseren voor de bedrijven op het BSPW op vrijdag 22 september aanstaande
  • Studenten zullen niet gezamenlijk gebruik maken van Meet & Eat. Meet & Eat zal wel de catering verzorgen voor de kantine van het ISK
  • Studenten zullen in pauzes in principe verblijven op de parkeerplaats. Het kan zijn dat er toch wat over het BSPW zullen wandelen. Zodra daardoor overlast ontstaat maken we nieuwe afspraken

Gemeente onderzoekt nog de verkeerskundige verbeteringen van de kruising Kortenoord Allee voor fietsers.

Kortenoordallee werkzaamheden 4 – 29 september 2023

Informatie brief NTP – Gemeente Wageningen:

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN KORTENOORD ALLEE WAGENINGEN

In opdracht van de Gemeente Wageningen doet aannemer NTP van 4 t/m 29 september onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de Kortenoord Allee.

Fase 1 is van 4 september t/m 9 september.

Kortenoord-Allee-Omleiding-fase-1

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 21:00 en 5:00 uur.

Fase 2 is van 11 september t/m 29 september.

Kortenoord-Allee-Omleiding-fase-2

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 6:30 en 16:00 uur.

Wat gaan we doen

We verwijderen oud asfalt en putdeksels en brengen nieuw asfalt aan. We plaatsen detectielussen voor de verkeersregelingsinstallatie. De rotonde Nijlantsingel wordt hersteld.

Bereikbaarheid

De Kortenoord Allee wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding is aangegeven op informatieborden.

Mogelijk geluidshinder

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden tot overlast kunnen leiden. Denk hierbij aan geluidshinder van vrachtwagens of machines. Helaas is dit niet altijd te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. We proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Persbericht ondertekenen overeenkomsten herinrichting en overdracht groenbeheer

Wageningen, 20 juni 2023,

Start metamorfose Business & Science Park

Het bedrijventerrein ‘Business & Science Park Wageningen’ (BSPW) gaat de komende tijd op de schop. Het moet een plek  worden- met de uitstraling van een campus – waar medewerkers en inwoners elkaar kunnen ontmoeten en recreëren. Er komen meer bomen en planten, betere wandelpaden en 8 sporttoestellen. Ook wordt een voetgangersbrug tussen de twee delen van het park aangelegd en is er aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Op donderdag 22 juni jongstleden werd officieel het startsein gegeven voor de nieuwe inrichting. Wethouder Erik Jan Bijleveld en directeur parkmanagement Frank Geerlings ondertekenden daarbij  2 overeenkomsten. Daarin staat dat het parkmanagement voortaan jaarlijks het groenonderhoud regelt en dat de gemeente daar financieel aan bijdraagt.

Trots op bedrijven     

 Directeur Frank Geerlings: “We zijn blij dat we na jaren van voorbereiding nu het startsein kunnen geven voor het uitvoeren van de plannen. We zijn trots op onze bedrijven die hieraan hebben meegewerkt en denken dat we hierdoor de al gevestigde bedrijven kunnen behouden en dat we mooie nieuwe bedrijven kunnen verwelkomen.”

 Plek voor iedereen       

Wethouder Bijleveld: “Het is goed om de inrichting van het park een impuls te geven. Met dit plan wordt het een plek waar iedereen kan genieten, veel meer dan nu. Met bovendien meer groen, meer variatie en meer biodiversiteit.”

Kosten         

De herinrichting is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland, een bijdrage van de gemeente Wageningen en een bijdrage vanuit de bedrijven op het park. In totaal gaat het om een investering van 685.000 euro.

Presentatie aan medewerkers           

De ondertekening vond plaats tijdens de succesvolle jaarlijkse ‘Haringparty’ op het park. Circa 350 medewerkers konden daar de plannen inzien.

 

Achtergrond           

Het BSPW is gestart in de jaren 80 van de vorige eeuw. Doel was huisvesting bieden voor agro- en food bedrijven en daaraan gerelateerde dienstverlenende bedrijven. Deze bedrijven wilden zich vestigen in de nabijheid van de kennis en studenten van de WUR. Op het BSPW is een aantal grote bedrijven gevestigd: Keygene, Noldus, LTO, Alfa Accountants en NBC. Daarnaast staan er  bedrijfsverzamelgebouwen die ruimte – met vaak lab faciliteiten-  bieden aan startende-, doorstartende bedrijven en scale-ups. Sinds  2010 (start WUR Campus) kreeg het BSPW te maken met leegstand en veroudering. Dit was het sein om na te gaan denken over plannen om de continuïteit van het BSPW te waarborgen en het weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven. Het herinrichtingsplan is hiervan het resultaat.

 • Meer informatie:

Gemeente Wageningen, Communicatie, Margot van der Haring, telefoon 0317 – 492 511, e-mail adres: margot.van.der.haring@wageningen.nl

BSPW: Frank Geerlings,  telefoon 06 11509107, e-mail adres: info@bspw.nl

 

Haring & Frietparty, Ledenvergadering, Herinrichting BSPW en WUR Campus Summervibes 22 juni 2023

Op 22 juni is er weer onze succesvolle jaarlijkse Haring & Frietparty op het BSPW op de parkeerplaats achter het Nederlands Bakkerij Centrum van 12 – 14 uur.  Komt allen.

Dit jaar is de party gekoppeld aan de Ledenvergadering van de Ondernemersvereniging BSPW voor de leden (bij Keygene van 11 – 12 uur) en het presenteren van de definitieve plannen voor de herinrichting van het middengebied van ons park tijdens de Haring & Frietparty. Daarbij worden ook twee overeenkomsten getekend met wethouder Bijleveld van de gemeente.

Na de Haring & Friet Party kan iedereen door naar de WUR Campus voor de afsluiting van het college jaar. Van 15 uur – 23 uur kan gratis worden deelgenomen aan dit Event met onder andere Kenny B, DJ’s en de ABBA tribute band. Zie summervibes@wur.nl