Energiecoach Ellenus Venema

Het BSPW is een van de zeven REB pilotprojecten van de Regio Foodvalley. Energiecoach Ellenus Venema heeft de opdracht om de energie mogelijkheden voor bedrijven op het BSPW te onderzoeken.

Ellenus Venema heeft al meerdere gesprekken gevoerd met bedrijven op het BSPW en is bereikbaar onder 06 19998266 en ellenuslafosse@gmail.com

De bedoeling is om medio april 2024 een aantal doelstellingen te hebben gehaald. Deze doelstellingen zijn:

  • Van de op het BSPW aanwezige gebouwen zullen minimaal 10 gebouwen een energieadvies hebben gekregen.
  • Alle bedrijven met een oppervlakte van meer dan 100 m2 zijn op de hoogte van de benodigde Energielabel A en de 15 eigenaren van de betreffende gebouwen worden op de hoogte gebracht en samen met hen wordt een plan van aanpak opgesteld om uiterlijk 1-1-2030 in bezit te zijn van Energielabel A.
  • De middel en grootverbruikers op het bedrijventerrein moeten met uiterlijk 2 maanden dat wil zeggen per 1-12-2023 voldaan hebben aan de informatieplicht in het kader van de energiebesparingsplicht (EML). Dit is een wettelijke vereiste.
  • Bij minimaal 10 van de op het BSPW gevestigde bedrijven is een energieprofiel aanwezig. De gemeente Wageningen heeft daarvoor een Energieadviseur aangesteld.
  • Minimaal 20% toename van opwek duurzame energie op het BSPW. Hierbij denken wij aan het verder brengen van het initiatief om een zonnepark naast het BSPW te realiseren, op de nog geschikte daken zonnepanelen aan te brengen, het realiseren van zonnecarports op de parkeerterreinen.
  • Minimaal 10 bedrijven op het BSPW hebben de intentieverklaring om te komen tot een Energiehub BSPW getekend. Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af.