Persbericht ondertekenen overeenkomsten herinrichting en overdracht groenbeheer

Wageningen, 20 juni 2023,

Start metamorfose Business & Science Park

Het bedrijventerrein ‘Business & Science Park Wageningen’ (BSPW) gaat de komende tijd op de schop. Het moet een plek  worden- met de uitstraling van een campus – waar medewerkers en inwoners elkaar kunnen ontmoeten en recreëren. Er komen meer bomen en planten, betere wandelpaden en 8 sporttoestellen. Ook wordt een voetgangersbrug tussen de twee delen van het park aangelegd en is er aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Op donderdag 22 juni jongstleden werd officieel het startsein gegeven voor de nieuwe inrichting. Wethouder Erik Jan Bijleveld en directeur parkmanagement Frank Geerlings ondertekenden daarbij  2 overeenkomsten. Daarin staat dat het parkmanagement voortaan jaarlijks het groenonderhoud regelt en dat de gemeente daar financieel aan bijdraagt.

Trots op bedrijven     

 Directeur Frank Geerlings: “We zijn blij dat we na jaren van voorbereiding nu het startsein kunnen geven voor het uitvoeren van de plannen. We zijn trots op onze bedrijven die hieraan hebben meegewerkt en denken dat we hierdoor de al gevestigde bedrijven kunnen behouden en dat we mooie nieuwe bedrijven kunnen verwelkomen.”

 Plek voor iedereen       

Wethouder Bijleveld: “Het is goed om de inrichting van het park een impuls te geven. Met dit plan wordt het een plek waar iedereen kan genieten, veel meer dan nu. Met bovendien meer groen, meer variatie en meer biodiversiteit.”

Kosten         

De herinrichting is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland, een bijdrage van de gemeente Wageningen en een bijdrage vanuit de bedrijven op het park. In totaal gaat het om een investering van 685.000 euro.

Presentatie aan medewerkers           

De ondertekening vond plaats tijdens de succesvolle jaarlijkse ‘Haringparty’ op het park. Circa 350 medewerkers konden daar de plannen inzien.

 

Achtergrond           

Het BSPW is gestart in de jaren 80 van de vorige eeuw. Doel was huisvesting bieden voor agro- en food bedrijven en daaraan gerelateerde dienstverlenende bedrijven. Deze bedrijven wilden zich vestigen in de nabijheid van de kennis en studenten van de WUR. Op het BSPW is een aantal grote bedrijven gevestigd: Keygene, Noldus, LTO, Alfa Accountants en NBC. Daarnaast staan er  bedrijfsverzamelgebouwen die ruimte – met vaak lab faciliteiten-  bieden aan startende-, doorstartende bedrijven en scale-ups. Sinds  2010 (start WUR Campus) kreeg het BSPW te maken met leegstand en veroudering. Dit was het sein om na te gaan denken over plannen om de continuïteit van het BSPW te waarborgen en het weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven. Het herinrichtingsplan is hiervan het resultaat.

  • Meer informatie:

Gemeente Wageningen, Communicatie, Margot van der Haring, telefoon 0317 – 492 511, e-mail adres: margot.van.der.haring@wageningen.nl

BSPW: Frank Geerlings,  telefoon 06 11509107, e-mail adres: info@bspw.nl